روند توسعه شهر نمین و محلات آن

هسته اولیه شهر نمین با ورد مهرانی ها شکل می گیردف آن ها اطراف هسته ی مرکزی

شهر را به صورت قلعه در آورده بودند که با دیوارهای خشی به عرض 3ه متر حصار کشی

شده بود. ساخت و ساز آنها در امتداد رودخانه بود و قلعه ای نیز در نزدیکی رودخانه احداث

نموده و در کنار آن آتشکده ای بر پا کرده و سپس سایر عناصر شهری همچون خانه ها 

حمام، بازار و .... شکل گرفت.

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

بنابراین هسته اولیه شهر در امتداد رودخانه و جاده تشکیل می شود. با توسعه شهر محلات نیز به ترتیب شکل گرفتند.

شهرستان نمین دارای سه شهر به نام های نمین (( آبیگلو)) و (( عنبران)) می باشد و

سه بخش مرکزی نمین((ویلکیج)) و عنبران و هفت دهستان و 95 آبادی دارد و جمعیت

کلی آن حدود 70 هزار نفر می باشد.

روستاهایی که اراضی آن با جمهوری آذربایجان هم مرز هستند عبارتند از:

((مینا آباد))

،(( میرزانق)) ، (( عنبران علیا)) ، (( جید))، (( خشه حیران))،(( سرو آباد))

(( هوشنه))،(( خواجه بلاغی)) ، (( فتح مقصود))،(( و (( دلیکلی داش))

/ 1 نظر / 36 بازدید
فضایل شاهماری سوها

سلام خیلی ممنون که به رشد و توسعه ی نمین توجه دارید امیدوارم که به راهکارهای توسعه اشاره نمایید و از روستاها و بخش های آن هم مطالبی داشته باشید . منتظر نظرات سبزتان در وب هستم .